شِلَــــخته نوشتـــه های دُختـــر اِسفند♀

من از سرزمین نور آمده ام، از دیار عشق، از دشت احسان و عرصه راستی، من از آغوش یار آمده ام از نزد خدا

آنقـدر بزرگــے

واژه هـا کـم مـے آورنـد در بـرابـر تـو ، بـانوے دو عـالَـم . .


تسلیت پسـر ِ فاطمــہ . .

پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ | ٥:۱۱ ‎ب.ظ | دختـــــر اسفند | نظرات () |

جرئت دیووانگـے

این روزهـا ڪـہ "جرئتـــ دیووانگــے" ڪم استـــ

بگـذار بـاز هـم به تو بـرگـردم!

بگـذار دست ِ ڪم

گاهــے تو را به خوابـــ ببینــم!

بگـذار در خیـال تو باشـم

بگـذار ...

        بگذریــم !

 

ایـטּ روزهـا

خیلــے براے گریــہ دلـــم تنگـــ استـــ ... !

+ مونــدم با روزی دو وعـدهـ غذا خوردن چجـوری میخـوام وزنــ اضافـه کنــم ؟!

شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠ | ۱:٥٠ ‎ق.ظ | دختـــــر اسفند | نظرات () |

داشتمــ بـا خودَم ڪلنجار مـے رفتم

       چطور ناراحَتـیمو دود ڪُنم بره هوا

یهــو هوس ِ سیگــآر ڪـردم !

+ هَواے دلَــم ابریست آغوشـے میخواهَـم براے گریستـטּ

+ یه نَخ سیگـآر داری رفیق ؟

+ فعـلا قالبــ ِ مشکـے مے پَـرستــم !

بعدا نوشت: اونقد دلـم براش سوختـــ کـہ لال شدم . .

بغض داره خفـہ ام میکنـہ ! خدایــا در یاب حال ِ مـرآ و همچنیـטּ آטּ طفل ِ معصـوم را ..

جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠ | ۸:٠٠ ‎ب.ظ | دختـــــر اسفند | نظرات () |

نیمــہ شَبــ ڪـہ از گرسنِگـــے و بدتـر از آטּ از بے اشتهایے اґ آگــاه شُـدے

 تنهـا چشـґ چشــґ گُفتـטּ هـاے نیمــہ شَبانـه ات

نـاخـود آگـاه اشتهـایــم را بـاز کـرد

   

+ نِمیدونــے کـہ قهقهـہ زَدناتــ با مَـטּ چـہ ڪرد

+ هواے با تو بودنــو دوس دارَم

پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠ | ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ | دختـــــر اسفند | نظرات () |

بَعضـے وقتـــا ڪه نَمــاز صــُبحَم قضــا میشـہ           

            ڪلافه میشَـم

از خودَم بدم میـآد

 

     

جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠ | ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ | دختـــــر اسفند | نظرات () |

دیگــــر تاب نمــے آورم درد ِ پاهـایــم را

گویـــا از شدتـــ ِ سَرما اینطور شُــدم

هـــے مادر گفت:

لِبــاس

گــرم

بپــوش

و مَـטּ خیره تر از آنـڪــہ فِـڪــر ڪُنــے !

چِقدر تفاوت بیـטּ ِ هَفت روز ِ ایـטּ ماه با ماه هاے دیگـــر

شَبـــ از شِدت ِ دَرد

فَقط به خود مــے پیچَــم !

جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠ | ۱:٤٧ ‎ب.ظ | دختـــــر اسفند | نظرات () |

دلتنگـــــــم

چه زیبــاستــــ مَعنـــای اِسمَــتـــــ

      بانـــوے شهــــر

برایـــــم بمــــان

 

+ یه عکسـے رو که پارسال گرفتم

واسه مُعرفـے کردن خودم به "شِــکــر بانــو"  اِدامه ے مَطلب گُذاشتم !

+ ورود افــراد ِ مُتفرقـــہ به اِدامـــہ اکیــدا مَمنــوع ! :دی


ادامه مطلب
جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠ | ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ | دختـــــر اسفند | نظرات () |

همینجورے که سَـرش پاییـטּ بود و مشغـول ِ نوشتـטּ روے کاغذهـا گفت:عطــر  ِ ... زدے؟

بیشـعور دَقیقـا دُرستــ گفت اَمـا مَـטּ قآطعـانه گفتـ ґ "نه"

شِیطـونه میگه...

لا اله الا الله

رئیس بانک ملــے رو میگـ ґ 
خیلــے دوس داشتــґ بگــґ به شُمـا مَربوطــہ مگه؟؟! و...

مُنتهــے حیفــ شُد اَز روے فامیلَــґ بابامـو شناختــ و آشنـا دََر اومـد!!  :|
اِحســ ـاس نـوشـت: بـہ غیـــــرت ِ  یکــــے  بَــر خــ ـورد
یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠ | ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ | دختـــــر اسفند | نظرات () |

www . night Skin . ir